-----------------------------------

Contentsnedkeren
Svendsgade 28
6700 Esbjerg
42642470
ninna@contentsnedkeren.dk
www.contentsnedkeren.dk

CVR: 38384732

Alle aftaler er bindende.

Du bedes venligst læse hele dokumentet.

Generelt

Jeg handler kun med erhverv. Derfor er alle priser eksklusiv moms.

Er du klippekortkunde eller har vi en fast samarbejdsaftale, kan du til enhver tid få oplyst mine ferieplaner. 

Jeg opretter selvfølgelig feriesvar på telefonsvarer og mail, når jeg har ferie. Så ved du, hvorfor jeg ikke svarer, når du kontakter mig.

Enkeltopgaver

Indgåelse af aftale om enkeltopgaver

Når du vil tage imod et tilbud, sender jeg dig det skriftligt via mail og beder dig bekræfte, at du ønsker at tage imod tilbuddet.

Aftalen er indgået, når du har besvaret mailen.

Når du modtager leverancen af tekster eller indhold, har du mulighed for at komme med rettelser én gang. Ønsker du yderligere rettelser efterfølgende, sker det til min timepris på 950 kroner.

Betaling

Er prisen på opgaven over 10.000 kroner, forfalder halvdelen af beløbet, før jeg går i gang med at udføre den. Det resterende beløb forfalder ved afslutningen af opgaven.

Ved større opgaver aftaler vi – før arbejdet går i gang – om du vil have leverancer løbende, så du kan følge med i, hvordan arbejdet skrider frem.

Du kan betale via bankoverførsel til kontonummer 76061535357.

Betalingsfristen er otte dage.

Faste samarbejdsaftaler

Jeg tilbyder løbende, faste samarbejder på månedlig basis á fem, ti eller 15 timers varighed. 

Ved faste aftaler kan du bruge timerne på tværs af mine ydelser, så længe opgaverne kan løses inden for det tidsrum, der er afsat til det i aftalen. 

Indgåelse af aftale om fast samarbejde

Ved indgåelse af en aftale om et fast samarbejde modtager du en kontrakt, som du bedes sende retur med din underskrift på. 

Af kontrakten fremgår det, hvor mange timer om måneden samarbejdet omfatter, pris og typen af arbejdsopgaver.

Binding

Ved faste aftaler er der en bindingsperiode på tre måneder fra indgåelse af aftalen. 

Efter de første tre måneder kan du opsige samarbejdet med en måneds varsel plus løbende måned.

Betaling

Faste samarbejder er forudbetalte for hver måned. Betalingen skal være gennemført til Contentsnedkerens bankkonto senest den første hverdag i måneden.

Du kan betale via bankoverførsel til kontonummer 76061535357.

Ansvar – alle opgaver løst af Contentsnedkeren

Jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for hverken direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. 

Du skal selv sikre dig, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg gør mit yderste for at løse opgaven og levere de resultater, du ønsker. Men det er dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og også eventuel særlovgivning i din branche. 

Jeg kan ikke garantere dig resultater. Hverken i forhold til placeringer i Google, omsætning, rækkevidde på sociale medier, medieomtale eller andet. 

Ophavsret

Når jeg skriver en tekst eller laver online indhold for dig, må du bruge det alt det, du orker.

Øvrigt

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser, fordi de er skræddersyet til dig. 

Er du usikker på, om jeg kan hjælpe dig, kan du:

Snuppe en smagsprøve på, hvad jeg kan her.

Sende mig en mail og booke en uforpligtende afklaringssamtale. Mail: ninna@contentsnedkeren.dk

Jeg må henvise til de tekser, jeg skriver for dig og til din virksomheds navn i min egen markedsføring – med mindre vi aftaler andet. 

Alle tekster leveres til dig på dansk.

Opgaver via klippekort

For maksimal fleksibilitet kan du købe mine ydelser via klippekort og bruge dem, når det passer dig – dog på enkelte betingelser: 

Opgaver eller rådgivning, hvor jeg kan hjælpe dig på to timer, kan jeg løse inden for maksimalt 48 timer på hverdage. Det er dog en forudsætning, at jeg kan komme i kontakt med dig, når det er nødvendigt.

Reglen om, at jeg kan hjælpe dig inden for 48 hverdagstimer bliver ophævet, når jeg er på ferie eller er syg. Jeg vender tilbage til dig den første arbejdsdag efter sygeperioden eller ferien.

Rådgivning og møder foregår over telefon eller Skype eller ved et fysisk møde på dit kontor i maksimalt 40 kilometers afstand fra Esbjerg. 

Ved fysiske møder skal du udover klippekortets pris påregne 3,54 kroner per kilometer, jeg skal transportere mig til dit kontor. 

Klippekort gælder i et år fra den dato, du har købt det. Derefter bortfalder din mulighed for at bruge det. 

Du modtager en mail, når klippekortet er ved at løbe tør for timer eller nærmer sig udløbsdatoen.

Betaling

Du skal betale klippekort, før jeg begynder på opgaven. 

Jeg udsteder kun klippekort til den enkelte virksomhed, som jeg indgår aftalen med. Derfor kan det ikke overdrages eller sælges til andre. 

Ubrugte klip refunderes ikke.

Tidsforbrug – klippekort

Dit tidsforbrug bliver noteret for hvert påbegyndt kvarter. 

I arbejdstiden indgår: 

Rådgivning, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, interviews, skriveproces, planlægning, gennemgang af ændringer med kilder/kunder, mailkorrespondance, dialog med samarbejdspartnere, administration m.m.

Jeg har den kontakt med dine samarbejdspartnere og bruger den fornødne tid på forberedelse mellem møder og telefonsamtaler, som jeg mener er nødvendigt – med mindre vi aftaler andet.

Du kan til enhver tid holde øje med tidsforbruget i kundeportalen EFFIHUB. Den får du adgang til, når du køber klippekort.

Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug.

Aflysninger

Du har mulighed for at ændre tider for aftaler helt frem til 24 hverdagstimer (mandag til fredag) før aftalen skal finde sted. Involverer aftalen fire timer eller mere inklusive min transport, skal den dog flyttes senest en uge før.

Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer jeg den reserverede tid.

Det er for at sikre, at jeg har mulighed for at planlægge min tid og servicere dig og andre kunder bedst muligt.